Voor alle groepen geldt;

  • Om continue verandering in de bezetting van de groepen te voorkomen stromen Zingers! door bij de start van het seizoen nadat ze de leeftijd voor een volgende groep behaald hebben.
  • Als een jongere toe is aan doorstroom naar een volgende groep zal hij/zij, naast het repeteren in de eigen groep, eerst een periode stage lopen in de volgende groep (met uitzondering van de Zinge!-MiniKids; zij lopen geen stage).
  • als door een combinatie van talent en inzet een jongere er aan toe is, kan de coach altijd besluiten hem/haar eerder dan de gestelde groepsleeftijd door te laten stromen naar een volgende groep.
  1. De Zinge!-MiniKids
  2. De Zinge!-Kids
  3. De Zinge!-Juniors
  4. De Zinge!-Youngsters
  5. De Zinge!-Teens