Zoals elk jaar legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en blikken we vooruit naar het komende jaar. Ook dit jaar zal dat in verband met de Corona maatregelen in een korte opzet online via Zoom gebeuren.

De link voor deze online vergadering is dezelfde als bij de repetities:
Klik bij de start van de vergadering hier om naar de vergadering te gaan.
(Mocht er om een wachtwoord gevraagd worden dan is dit zinge!)

Bent u er bij?