Versie 17 mei 2021

Dit protocol is opgesteld door Myrthel Groenewout, secretaris van jeugdpopkoor Zinge! Hendrik-Ido-Ambacht. Telefoonnummer: 078-8804590, email: info@zinge.nl

De coronamaatregelen hebben geleid tot het maken van een protocol voor het hervatten van de binnen repetities bij aanvang van het nieuwe seizoen. Rekening houdend met de mogelijke risico’s van samen zingen hebben wij een plan uitgewerkt om miv vrijdag 21 mei 2021 veilig, weer in de Cascade, met hele groepen te kunnen repeteren. Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en op de aanbevelingen in het ‘Protocol aanvullende richtlijnen Koorsector’ van Koornetwerk Nederland. Omdat wij geen enkel risico willen nemen hebben wij een substantieel deel van de richtlijnen overgenomen, ondanks dat een groot gedeelte van onze leden onder de 18 jaar is.

A. Algemene richtlijnen:
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona gerelateerde gezondheidsklachten.

B. Afstand, ventilatie, registratie
1. Gezondheid
; Doe voor iedere repetitie onderstaande gezondheidscheck.

Indien de Zinger! een van onderstaande vragen met JA beantwoorden moet, mag hij/zij NIET deelnemen aan de repetitie. Graag de Zinger! dan, voorafgaand aan de repetitie, op gebruikelijke wijze (mail, telefoon of app) afmelden!

2. Afstand: Bij Zinge! geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke Zinger!, niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft.
3. Ventilatie: De ruimtes waarin we repeteren worden vooraf en tijdens de repetitie continu geventileerd door het openen van alle ramen. Tussen iedere repetitie wordt de ruimte ongeveer 10 minuten gespuid/gelucht (ramen en deuren tegen elkaar open). Tijdens het spuien tussen de repetities is niemand in de ruimte aanwezig.
4. Registratie: Wij registreren de aan-/afwezigheid van Zingers! Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Meld een Zinger! altijd af via gebruikelijke weg (mail/tel/app).
5. Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

C. Hygiëne repetitieruimte
– Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de Cascade en repetitieruimte gelden
– Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de Cascade
– Was je handen steeds voor het opnieuw betreden van de ruimte, indien tussentijds de   repetitieruimte wordt verlaten voor bijvoorbeeld toiletbezoek of pauze
– Muziekinstrumenten en geluidsversterkingsapparatuur worden alleen gebruikt door de direct betrokkenen (coaches, leiding). We maken geen gebruik van individuele geluidsversterkers zoals microfoons
– Deel onderling geen materialen (dus ook geen mobile telefoons voor teksten) of bladmuziek

D. De repetities

 1. Locatie
  Er zal weer in Cultureel Centrum Cascade gerepeteerd worden.
  De repetitieruimtes zullen groter zijn om te kunnen voldoen aan de 1,5 afstand tussen Zingers! onderling (alle leeftijden), leiding en Zingers! en leiding onderling.
  De ruimtes zijn goed te ventileren.

2. De repetities en groepsgrootte
Er is geen groepsgrootte van toepassing (bij Zinge! is de maximale groepsgrootte op dit moment 30). Wel zal er, in alle groepen, gezongen worden met minimaal 1,5 m afstand van elkaar.
In de repetitieruimte, dus ook bij aankomst en vertrek, houdt iedereen 1,5 m afstand van elkaar.
Er is geen fysiek contact.

3. Consequenties repetitietijd
Omdat tussen iedere repetitie de ruimtes minimaal 10 minuten ‘gelucht/gespuid’ moeten worden zullen de repetitietijden iets anders ingepland worden.
Kom niet eerder dan 5 minuten voordat de repetitie begint naar de Cascade.

Zinge!-MiniKids en Zinge!-Kids 1  17.00 – 17.45 uur
Zinge!-Kids 2 en Zinge!-Juniors    18.00 – 18.45 uur
Zinge!-Youngsters                           19.00 – 20.00 uur
Zinge!-Teens (online)                      20.30 – 21.30 uur

4. Opstelling
Om te voorkomen dat Zingers! elkaar of de coach ‘aanzingen’ en zo de verspreiding van aerosolen maximaal te beperken, zal in een vaste ‘zigzag’opstelling gerepeteerd worden, met minimaal 1,5m afstand onderling. De plekken worden middels stippen aangegeven. Tijdens de gehele repetitie blijft iedere Zinger! ‘op zijn stip’.

5. Halen/brengen

 • Ouders die hun kind halen/brengen, brengen hun kind tot aan de buitendeur van de Cascade en halen het kind daar weer op.
 • Ouders wachten, met hun kind, buiten.
 • De leiding zal de Zingers! bij de buitendeur ophalen en daar weer terugbrengen.
 • Houdt u buiten ook rekening met de 1,5 m afstand onderling tijdens het wachten.

6. Wachten in de Cascade tijdens de repetitie
Voor informatie over de mogelijkheid om, tijdens de repetitie, te wachten in café Boven in de Cascade informeert u het beste rechtstreeks bij de Cascade.

7. Voorafgaande aan elke repetitie:
– Doet de Zinger! de gezondheidscheck (zie punt B1)
– Gaat de Zinger! thuis naar het toilet
– Wast de Zinger! thuis zijn/haar handen
Brengt een eigen flesje water mee
– Houdt met kleding rekening met dat de ramen de gehele repetitie open zullen zijn
Wacht de Zinger! buiten totdat de repetitie begint
Desinfecteert de Zinger! zijn/haar handen bij binnenkomst van het gebouw

8. Tijdens het zingen
– Zijn de ramen open (dus kleed je warm genoeg aan als het koud is)
– Blijven we op de stip
– Houden we minimaal 1,5 m afstand van elkaar