Versie 29 juni 2020

 

Dit protocol is opgesteld door Myrthel Groenewout, secretaris van jeugdpopkoor Zinge! Hendrik-Ido-Ambacht. Telefoonnummer: 078-8804590, email: info@zinge.nl

Het kabinetsbesluit tot het versoepelen van de afstandsregels onder jongeren tot 18 jaar heeft geleid tot aanpassing van het protocol voor onze buitenrepetities. Rekening houdend met de mogelijke risico’s van samen zingen hebben wij een plan uitgewerkt om de activiteiten miv vrijdag 3 juli 2020 veilig, nog steeds in de buitenruimte, met hele groepen te kunnen continueren. Het advies om rondom een volwassen Zinger! (onze 18+ Teens) 3 m rondom afstand te houden volgen wij in plan op.

 1. Locatie
  Er zal, in verschillende groepen en op 2 vaste buitenlocaties, gerepeteerd worden:
  – De Zinge!-MiniKids, Zinge!-Juniors, Zinge!-Youngsters en de Zinge!-Teens repeteren op het pleintje achter Cultureel Centrum Cascade, Hoge Kade 50, 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht
  – De Zinge!-kids (beide groepen) repeteren op het plein voor het Gemeentehuis, Weteringsingel 1, 3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht
 1. De repetities en groepsgrootte
  Er is geen groepsgrootte van toepassing (bij Zinge! is de maximale groepsgrootte op dit moment 30). Wel zal er gezongen worden met ruim voldoende afstand van elkaar.
 2. Consequenties repetitietijd
  De Zinge!-Minikids, -Kids en -Juniors repeteren 50 minuten.
  De Zinge!-Youngsters en de Zinge!-Teens 60 minuten.
  Om geluidoverlast te beperken zijn de aanvang- en eindtijden van de repetities aangepast.

 3. Opstelling
  Om te voorkomen dat Zingers! elkaar of de coach ‘aanzingen’ en zo de verspreiding van aerosolen maximaal te beperken, zal in een vaste opstelling in cirkels gerepeteerd worden. De plekken worden middels stippen aangegeven. Tijdens de gehele repetitie blijft iedere Zinger! ‘op zijn stip’.18+ Zingers! en de coaches houden onderling ten alle tijden, dus ook voor en na de repetities, 1,5 m afstand
 4. Halen/brengen
  Ouders die hun kind halen/brengen en/of voorbijgangers mogen niet bij de locatie wachten of kijken. De repetitie zou dan een openbaar optreden kunnen worden en zal dan niet meer toegestaan worden. Daarnaast kan de vereniging een zeer hoge boete krijgen.
  U zet uw kind op de verzamelplek af en haalt het na de repetitie daar weer op.
 5. Fietsen
  Fietsen worden in de rekken voor de Cascade gezet
 6. Voorafgaande aan de repetitie
  Gaat de Zinger! thuis naar het toilet (er is geen toilet ter plaatse!!)
  – Wast de Zinger! thuis zijn/haar handen
  – Breng een flesje water mee en smeer je, bij zonnig weer, vooraf goed in.
 7. Tijdens het zingen
  – Blijven we op de stip
  – Houden we minimaal 1,5 m afstand van elkaar
  – Staan de 18+ Zingers! bij de Teens in de buitenste kring met 3m afstand rondom
 8. Weersomstandigheden
  Bij slecht weer vallen we terug op het online repeteren met ZOOM. Hiervoor wordt dan het rooster van afgelopen onlineperiode aangehouden.
  Iedere vrijdag om 14 uur zal hier een besluit over genomen worden.
  Als de repetitie, door de weersomstandigheden, niet doorgaat zullen wij dit om 14 uur op de website communiceren.
  Check dus voor vertrek altijd even de website zinge.nl
 9. Gezondheid
  Een Zinger! komt niet naar de repetitie bij lichte klachten als:
   • Verkoudheid
   • Niezen, hoesten, keelpijn
   • Benauwdheid
   • Koorts (38 graden of hoger)
   • Als een gezinslid koorts heeft blijft de Zinger! ook thuis

Wel graag op de gebruikelijke manier de Zinger! even afmelden.

 

ALGEMEEN

Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt.

Fysiek contact
* Iedereen wast goed zijn/ haar handen meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden.
* Er worden geen handen geschud.
* Hoesten/niezen in de elleboog.
* Niet aan je gezicht zitten.

Hygiënemaatregelen
Zinge! draagt zorg voor zoveel mogelijk naleving van de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM. Denk hierbij aan:
– handen wassen met water en zeep
– gebruik papieren zakdoekjes
– docenten dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen, maar hebben deze wel op locatie indien fysiek contact met een Zinger! toch noodzakelijk is.