Versie 28-3-2021

Dit protocol is opgesteld door Myrthel Groenewout, secretaris van jeugdpopkoor Zinge! Hendrik-Ido-Ambacht. Telefoonnummer: 078-8804590, email: info@zinge.nl

Het kabinetsbesluit, wat al eerder enige versoepelingen voor jongeren tm 12 jaar bood, heeft, nu het weer beter wordt, geleid tot dat wij weer buiten kunnen gaan repeteren en dus tot aanpassing van dit protocol voor buitenrepetities. Rekening houdend met de mogelijke risico’s van samen zingen hebben wij een plan uitgewerkt om de activiteiten miv vrijdag 2 april 2021 weer veilig, weer in de buitenruimte, met hele groepen te kunnen continueren. In overleg met de gemeente en veiligheidsregio zullen deze buitenrepetities gelden voor onze jongste groepen, van de Zinge!-MiniKids tm de Zinge!-Youngsters. De Zinge!-Teens zullen voorlopig online blijven repeteren.

 1. Locatie
  Schoolplein Kindcentrum De Meander.
  Ingang via het hek aan de achterkant van het schoolplein (via het pad links van snackcounter De Singel, richting de gymzaal).
  Navigatieadres:
  Snackcounter de Singel 
  Weteringsingel 139-B, Hendrik Ido Ambacht

 2. De repetities en groepsgrootte
  Er is geen groepsgrootte van toepassing (bij Zinge! is de maximale groepsgrootte op dit moment 30). Wel zal er gezongen worden met ruim voldoende afstand van elkaar.
 3. Consequenties repetitietijd
  Alle groepen repeteren 50 minuten.
  Om geluidoverlast te beperken zijn de aanvang- en eindtijden van de repetities aangepast.
  Zinge!-MiniKids 16.00-16.50 uur
  Zinge!-Kids (beide groepen) 17.00-17.50 uur
  Zinge!-Juniors 18.00-18.50 uur
  Zinge!-Youngsters 19.00-19.50 uur
 4. Opstelling
  Om te voorkomen dat Zingers! elkaar of de coach ‘aanzingen’ en zo de verspreiding van aerosolen maximaal te beperken, zal in een vaste opstelling gerepeteerd worden. De plekken worden middels stippen aangegeven. Tijdens de gehele repetitie blijft iedere Zinger! ‘op zijn stip’.
  Coaches en andere begeleiding houden onderling ten alle tijden, dus ook voor en na de repetities, 1,5 m afstand.
  De 18+ Zingers! zullen voorlopig nog online repeteren.
 5. Halen/brengen
  Ouders die hun kind halen/brengen en/of voorbijgangers mogen niet bij de locatie wachten of kijken. De repetitie zou dan een openbaar optreden kunnen worden en zal dan niet meer toegestaan worden. Daarnaast kan de vereniging een zeer hoge boete krijgen.
  U zet uw kind bij de ingang af en haalt het na de repetitie daar weer op.
 6. Fietsen
  Fietsen worden in het rek van de gymzaal gezet.
 7. Voorafgaande aan de repetitie
  Gaat de Zinger! thuis naar het toilet (er is geen toilet ter plaatse!!)
  – Wast de Zinger! thuis zijn/haar handen
  – Breng een flesje water mee en smeer je, bij zonnig weer, vooraf goed in.
 8. Tijdens het zingen
  – Blijven we op de stip
  – Houden we allemaal minimaal 1,5 m afstand van elkaar
 9. Weersomstandigheden
  Bij slecht weer vallen we terug op het online repeteren met ZOOM. Hiervoor wordt dan het rooster van afgelopen onlineperiode aangehouden.
  Iedere vrijdag om 14 uur zal hier een besluit over genomen worden.
  Als de repetitie, door de weersomstandigheden, niet doorgaat zullen wij dit om 14 uur op de website communiceren.
  Check dus voor vertrek altijd even de website zinge.nl
 10. Gezondheid
  Een Zinger! komt niet naar de repetitie bij lichte klachten als:

   • Verkoudheid
   • Niezen, hoesten, keelpijn
   • Benauwdheid
   • Koorts (38 graden of hoger)
   • Als een gezinslid koorts heeft blijft de Zinger! ook thuis

Wel graag op de gebruikelijke manier de Zinger! even afmelden.

ALGEMEEN

Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt.

Fysiek contact
* Iedereen wast goed zijn/ haar handen meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden.
* Er worden geen handen geschud.
* Hoesten/niezen in de elleboog.
* Niet aan je gezicht zitten.

Hygiënemaatregelen
Zinge! draagt zorg voor zoveel mogelijk naleving van de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM. Denk hierbij aan:
– handen wassen met water en zeep
– gebruik papieren zakdoekjes
– docenten dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen, maar hebben deze wel op locatie indien fysiek contact met een Zinger! toch noodzakelijk is.