Wij zijn blij te mogen vertellen dat, met ingang van 1 juni, Rowan, naast Marlous en Dennis, is aangesteld als derde zangcoach bij Zinge!
Rowan zal per 1 juni de repetities voor de Zinge!-Kids (8-9 jaar) gaan verzorgen.

Sinds het vertrek van de vorige Zangcoach voor de Zinge!-Kids hebben de Zinge!-Kids en de Zinge!-MiniKids samen gerepeteerd. Wij wilden de groep, nog jonge kinderen, toen niet in een korte tijd weer laten wennen aan weer een nieuw gezicht voor de groep.
In deze periode is Rowan van Kanten bij Zinge! binnengekomen als stagiair. Gedurende deze tijd heeft Rowan ondersteuning geboden bij alle groepen van Zinge!, maar was hij met name actief bij Marlous bij onze jongste groepen waar hij ook met regelmaat al (een gedeelte van) de repetitie verzorgde.
Deze stageperiode is van zowel de kant van Zinge! als de kant van Rowan als zeer positief ervaren. Daarom heeft het bestuur Rowan gevraagd om per 1 juni toe te treden tot ons team als zangcoach. Rowan heeft aangegeven  dit graag te willen. Voor de Zinge!-Kids dus een bekend en vertrouwd gezicht!

Rowan is 19 jaar en volgt een opleiding aan de Nederlandse Popacademie. Hij mag gerust als zeer muzikaal omschreven worden en deed ervaring op met koorzang in muziek, theater en musicals. Hij schrijft eigen muziek, treedt op, speelt in musicals en heeft zich inmiddels op meerdere vlakken al bewezen binnen Zinge!.

Door, bij de repetitie van de jongste twee groepen, weer te gaan werken in 2 aparte ruimtes en met 2 zangcoaches blijft de kwaliteit van de zangles én vooral de aandacht voor de behoeften van de individuele kinderen tijdens de repetities gewaarborgd. Tegelijkertijd ontstaat er meer flexibiliteit om in te spelen op behoeften van groepjes kinderen van dezelfde leeftijd. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan extra aandacht voor choreo’s of stukjes moeilijkere tekst.
De Zinge!-Kids en de Zinge!-MiniKids blijven wel samen, als één groep, optreden zullen  elke eerste repetitie van de maand gezamenlijk blijven repeteren met de beide coaches Marlous en Rowan.

Ook in de nieuwe opzet zullen de coaches, in beide groepen, ondersteund worden door Zingers! uit onze oudste tiener vocal groep de Zinge!-Teens.

Tot aan de zomer zal Rowan op 14 en 28 juni alvast een repetitie apart met de Zinge!-Kids doen. Na de zomervakantie zal dit wekelijks zijn.
De repetitietijden blijven ongewijzigd.

Wij wensen Rowan heel veel plezier bij Zinge!