Wanneer :  Vrijdag 12 april
Tijdstip 19.15 – 20.15 uur
Plaats Cascade
Voor wie : Alle leden en/of ouders/verzorgers van Zinge!

Zoals elk jaar legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en blikken we vooruit naar het komende jaar.
Vorig jaar hebben een aantal ouders de vergadering, en daarmee het prachtige boekje met jaarverslag, moeten missen. Dit laat u vast dit jaar niet nog eens gebeuren.
Aansluitend krijgt u de mogelijkheid een blik te werpen bij de repetitie van de Zinge!-Teens.

Bent u er bij?

Agenda:

– Opening
– Terugblik 2018
– Vooruitblik 2019/2020

  •    Voorstellen mensen achter de schermen / contacten / commissies
  •    Plannen komend jaar / agenda
  •    Uitleg / toelichting optredens, wedstrijden, kleding etc.
  •    Wat verwachten wij van Zingers! en ouders

– Jaarverslag
De secretaris Myrthel Groenewout zal een korte toelichting geven op verslag van activiteiten en werkzaamheden van afgelopen jaar.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Kan de vergadering instemmen met het jaarverslag?

– Jaarrekening
Penningmeester Huib Mastenbroek geeft toelichting op de cijfers van de balans en de staat van baten en lasten.
Verslag van kascommissie die de boeken heeft gecontroleerd.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Kan de vergadering instemmen met de jaarrekening?

-Voorstel bespreken voor het oprichten van Stichting Zinge!
– Stemmen voorstel 

– Bestuurssamenstelling
Secretaris Myrthel Groenwout moet, volgens de statuten, officieel haar functie neerleggen. Zij heeft aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot en met 10 april aanmelden via secretariaat@zinge.nl.

– Stemmen bestuursfunctie

– Rondvraag

– Afsluiting

Het zou fijn zijn als van ieder lid een ouder aanwezig kan zijn.Om te weten welke zaal wij moeten reserveren verzoeken wij u, zo snel mogelijk, middels onderstaande knop aan te melden:

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Myrthel Groenewout

Ja, ik / wij zijn erbij